De stichting Chagos
Doel
De stichting Chagos is opgericht om de auteursopbrengsten van het boek 'Brieven naar de groene hel' te beheren en deze ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten in Nieuw-Guinea en Tanzania.

Chagos is de naam van een archipel in het midden van de Indische Oceaan, precies tussen Tanzania en IndonesiŽ.

Werkwijze
Het enige dat Chagos vooralsnog doet is het bestemmen van de middelen verkregen uit de verkoop van het boek aan geschikte organisaties en projecten in Nieuw-Guinea en Tanzania (in plaats van aan de Nederlandse schatkist).

Uitgangspunt is dat ontwikkelingslanden gebaat zijn bij zoveel mogelijk contacten en inspiratiebronnen uit andere landen die technologisch en economisch gezien al wat meer stappen hebben kunnen zetten. Daarom ziet Chagos minder bezwaar in  "versnippering" en juicht de stichting alle initiatieven, hoe klein ook, toe. Natuurlijk is het wel belangrijk dat de diverse projecten wat zoden aan de dijk zetten, dat ze realistisch en duurzaam zijn en inderdaad de mensen in de betreffende landen zullen inspireren.

Organisaties die actief zijn in de ontwikkelingshulp in Nieuw-Guinea en Tanzania kunnen zelf reclame maken voor het boek en lezers oproepen bij de bestelling de naam van de organisatie te vermelden. Dan krijgt de betreffende organisatie 45% van de verkoopprijs (alleen bij bestelling via deze website of die van Uitgeverij Servo!).

Voor de niet-geoormerkte middelen zal het bestuur geschikte bestemmingen vaststellen. Vanzelfsprekend praten we niet over grote bedragen en zijn Bill Gatesachtige pretenties de stichting vreemd.

Klik op het ANBI-logo voor de openbare gegevens.